Esport Escolar

Esport Escolar

L’Oficina Municipal d’esport per a Tothom de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès desenvolupa un programa d’esport en edat escolar que es fa fora de l’horari lectiu i està dirigida a infants i joves de 2 a 16 anys, amb activitats amb competitives i no competitives per tal d’assolir una correcta pràctica esportiva amb els objectius:

Esport Escolar sense Competició2

  • Complementar l'educació i ajudar a la formació integral dels alumnes.
  • Facilitar la socialització dels infants alhora que se'ls ajuda a crear hàbits permanents de pràctica esportiva.
  • Millorar les capacitats físiques i de coordinació.

A on es fa?
Als mateixos centres d'ensenyament públics o els anomenats centres oberts. Generalment a les tardes, en acabar l'horari lectiu. 

Esport Escolar sense competicióACTIVITATS SENSE COMPETICIÓ

PSICOMOTRICITAT (P3 i P4) 
L'objectiu d'aquesta activitat és oferir als infants la possibilitat d'experimentar amb el propi cos i mitjançant activitats físiques dirigides la millora del desenvolupament cognitiu i motor així com el coneixement del propi cos i la seva relació amb l'entorn.

INICIACIÓ ESPORTIVA (P5 i 1r) 
Tot donant continuïtat a les classes de psicomotricitat, en aquesta activitat els alumnes desenvolupen a través de formes jugades un treball progressiu de diferents coordinacions i habilitats motrius que els facilitaran l'adquisició de les habilitats tècniques vinculades a futures activitats esportives.

foto hiphop estructura

MULTIESPORT INDIVIDUAL (1r i 2n) 
Els objectius d'aquesta activitat és ensenyar progressivament al llarg dels tres trimestres del curs esl fonaments dels esports de lliscament (skate, scooter, surf skate, patins en línia i patins de quatre rodes), dels esports de raqueta (bàdminton, tennis taula, pàdel i mini tennis) i de les activitats pròpies de l'atletisme (salts, llançaments i curses).

MULTIESPORT COL·LECTIU (1r i 2n)
L'objectiu d'aquesta activitat és ensenyar progressivament als alumnes els fonaments i els conceptes tècnics i les normes bàsiques d'esports col·lectius com el bàsquet, l'handbol i el voleibol.

HIP-HOP (de 3r a 6è) 
L'objectiu d'aquesta activitat que compta amb l'ajut del suport musical, és desenvolupar un treball progressiu de ritme, col·locació, expressió i consciència corporal. A mida que avancen els cursos els/les participants interpreten coreografies amb un grau de dificultat creixent.

GIMNÀSTICA RÍTMICA (de 1r a 6è) 
L’objectiu principal és donar a conèixer aquesta disciplina esportiva amb qual els/les participants desenvoluparan la coordinació, l'expressió corporal i el sentit de l'oïda. S'hi introdueixen aparells propis de la gimnàstica com: pilota, corda, cèrcol, cinta i maces.

CICLISME (de P4 a 4rt d'ESO) 
L'objectiu d'aquesta activitat s'adapta constantment a les necessitats i a l'edat dels participants. Aquesta activitat es desenvolupa els dissabtes al matí i hi ha 4 grups/nivells de treball: iniciació (P3 a P5), aprenentatge (P4 a 1r), perfeccionament (1r a 6è) i joves (ESO). El programa inclou des d'aprendre anar amb bicicleta sobre dues rodes a trobar el domini de les habilitats bàsiques del ciclisme, el coneixement de la mecànica de la bicicleta i fer sortides tant rurals com urbanes de curta i llarga durada, segons el nivell de cada grup.

 

ACTIVITATS AMB COMPETICIÓ

Jocs Esportius Escolars

foto volei compe

Els Jocs Esportius Escolars (JEE) és un programa que estableix la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya i estan organitzats pels Consells Esportius Comarcals i els Ajuntaments de cada municipi amb la col·laboració dels centres d'ensenyament, clubs i entitats esportives.

Adreçat a tots els nens i les nenes de 3r a 6è de primària que vulguin aprendre i practicar un esport de competició amb un objectiu merament formatiu. Les edats s'estructuren en categories, que estan relacionades amb els cicles educatius.

ESPORTS D'EQUIP:

BÀSQUET, HANDBOL I VOLEIBOL (de 3r a 6è) 
Aquests tres esports es desenvolupen amb la col·laboració de les entitats del municipi. Els nens i nenes tindran l'oportunitat d'aprendre la tècnica, la tàctica bàsica i específica de l'esport triat. La jornada de competició complementa la pràctica esportiva que es fa a l'escola entre setmana. La competició dels dissabtes al matí es juga amb equips d'altres escoles del municipi o de la comarca. 
Aquesta activitat ha d’integrar el compromís dels pares i les mares a l’hora de respectar el calendari de la competició i l’assistència als partits, per garantir la pràctica de la resta d’alumnes.

ESPORTS INDIVIDUALS:

ATLETISME (de 3r a 6è) 
L’objectiu de l’activitat és conèixer, aprendre i desenvolupar les tècniques bàsiques de la carrera, els salts i els llançaments a partir de formes jugades i complementar l’activitat amb la participació en competicions escolars de manera puntual.

ESCACS (de 1r a 6è) 
Els escacs són un joc mil·lenari i inabastable en les seves infinites variacions. Entre els múltiples beneficis que es poden obtenir de la seva pràctica destaquem el treball de concentració i de presa de decisions. 

TENNIS TAULA (de 3r a 6è) 
L'objectiu d'aquesta activitat és aprendre les tècniques d'atac i defensa i els cops bàsics del tennis taula. Hi ha la possibilitat de participar en jornades de competició individuals i per equips.

NATACIÓ (P3 a ESO)
L'objectiu d'aquesta activitat està vinculada a les necessitats dels alumnes, els més petits reforcen i amplien l'adaptació, l'autonomia i el domini del medi aquàtic. Per altra banda l'objectiu dels més grans és perfeccionar la tècnica dels diferents estils (crol, esquena, braça, papallona) i d'altres habilitats pròpies del medi aquàtic, amb la intenció de contribuir a un desnvolupament físic integral i equilibrat dels alumnes.