Estructura OMET

L'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom està creada amb l'objectiu de donar els diferents serveis que la ciutadania demana: 

  • DESENVOLUPAMENT i GESTIÓ dels diferents programes municipals.
  • ORGANITZACIÓ d'activitats puntuals.
  • ASSESORAMENT i RECOLZAMENT de les entitats esportives de Sant Cugat.
  • INFORMACIÓ de les activitats esportives tant públiques com privades que es realitzen al nostre municipi.

Per tal d'aconseguir aquests serveis, l'estructura de funcionament de l'OMET s'ha dividit en tres grans blocs que corresponen a cada un dels programes municipals que es gestionen, sense deixar de banda la part d'administració donant el servei d'informació i assesorament als usuaris. 

Estructura Omet