foto afa afte presentació

Oficina Municipal d'Esports per a Tothom

L'OMET és l'Oficina Municipal d'Esports per a Tothom de Sant Cugat del Vallès. Aquesta oficina depèn de l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament. Va néixer fa més de 40 anys amb l'objectiu de cobrir les necessitats d'activitats físiques i recreatives de la ciutat.  

L'OMET gestiona la tasca d'atenció al públic, passant per l'administració fins el desenvolupament tècnic d'activitats, serveis i programes. Aquests programes i serveis d'activitat física estan adreçats a tota la població:

  • Esport Escolar: Des dels 2 als 16 anys.
  • Activitat física per a adults: A partir dels 16 anys.
  • Activitat física per a gent gran: A partir dels 65 anys.
  • Cursos Monogràfics: A parir dels 16 anys.
  • Activitats Puntuals: Totes les edats.
  • Activitats Esportives d'Estiu, Nadal i Pasqua: Per a infants i joves.
  • Recolzament a les Entitats Esportives.
  • Activitats físiques per a joves.
  • Dinamització d'espais esportius