Activitats Físiques per a Gent Gran

Informació Curs 2021/2022

DATA INICI ACTIVITATS: dilluns 13 de setembre de 2021. 
DATA FINALITZACIÓ: divendres 17 de juny de 2022

Calendari de festes (no es realitzen classes): festius nacionals i dijous 3 de març. Del 24 de desembre al 9 de gener (vacances de Nadal) i de l’11 al 18 d’abril (vacances Setmana Santa).

Quadre de preus:

OPCIONS QUOTA MATRICULA
Una hora setmanal de classe 5,45€

Nous usuaris/es

37,87€

Una hora i mitja setmanal de classe 8,17€
Dos hores setmanals de classe 10,66€
Tres hores o més setmanals de classe 15,81€


El cobrament de l’activitat es realitzarà mensualment i es farà efectiu mitjançant domiciliació bancària la primera setmana de cada mes. En el 1r rebut es cobrarà també l'import de la matricula que només es farà efectiva una única vegada per a nous i noves usuaries.

INSCRIPCIÓ ONLINE

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS:

  • Gimnàstica de manteniment: per mantenir o millorar l'eficiència de lesdiverses funcions, conservar la propia autonomia i conèixer les possibilitats físiques. El programa inclou: exercicis gimnàstics, jocs, tècniques de rehabilitació i relaxació.
  • Tai-Txi: tècnica xinesa mil·lenària d'activitat física suau que es basa en el control del moviment i la respiració, l'educació postural i la concentració.
  • Ritmes Llatins: Activitat física que es treballa enllaçant passos, de forma progressiva fins a construir petites coreografies, amb ritmes salseros, llatins, africans, jazz, etc. La base del treball és la música com l'aeròbic, però amb un estil més ballat.
  • Marxa nòrdica: Activitat apta per a tothom, poc agressiva i amb un nivell d'esforç determinable per qui la practica. També és ideal per la recuperació de certes lesions i malalties.